Choď na obsah Choď na menu
 


V súčastnosti je registovaných viac ako 75 plemien koní. Prví prapredkovia tohto živočíšneho druhu sa objavili na Zemi asi pred 55 miliónmi rokov, v období treťohor - eocéne. Počas domestifikácie, trvajú aj približne 6 00rokv, sa postupne sformovali štyri základné plemenné skupiny koní. Najvýznamnejšie z nich sú arabské kone, ktoré bezprostredne ovplyvnili vznik súčasných plemien. Prakôň Ehippus, dosahoval veľkosť dnešnej mačky až líšky. Žil v prelesoch Severnej Ameriky a živil sa rastlinnou potravou. Predné nohy mal päťprsté, pričom našľapoval iba na štyri prsty, zadné mal trojprsté. Najväčší vplyv Početné súčasné plemená koní vrátane poníkov najviac ovplyvnili arabské, berberské kone a anglické plnokrvníky. Chov arabských a berberských koní má dlhú históriu. Významne sa podieľali na vzniku anglického plnokrvníka. Jeho chov ako samostatného plemena bol uznaný koncom 18. storočia. Toto mladé plemeno potom ovplyvnilo tvorbu a šľachtenie ďalších početných plemien. Vývoj končatiny Končatiny sa koňom vyvíjali v závislosti od zmeny životného prostredia. Spočiatku obývali močaristé pralesy, neskôr trávnaté plochy. Jediný prst umožňoval koňovi pohyb väčšou rýchlosťou. Berberský kôň Tieto kone zohrali dôležitú úlohu pri vývoji mnohých európskych plemien, napr. španielskeho andalúzskeho koňa. Ich typickým životným prostredím boli severoafrické púšte. V porovnaní s arabskými koňmi im však chýba príslovečná ušľachtilosť a príťažlivosť. To je zrejme najmä na tvare hlavy a jej výraze ako aj na tvare zadnej časti tela. Vojenské kone V niektorých krajinách sa kone využívajú na vojenské účely u v súčasnosti. Dokážu sa totiž bezpečne pohybovať na území, ktoré je pre vojenskú techniku inak nedostupné. Kone vo vojnách Po stáročia boli kone dôležitým vojenským potenciálom. V staroveku ich spravidla zapriahali do bojových vozov. V porovnaní s peším vojskom sa tieto vozy presúvali oveľa rýchlejšie. V stredovekých bojoch mali často rozhodujúcu úlohu jazdci odetí do brnenia a uplatňovala sa aj pohyblivá, ľahká kavaléria. Rozvoj techniky a strelných zbraní postupne obmedzovali význam jazdectva v armáde. Kone jazdnej polície Jazdci sa na nich pohybujú často i po silne frekventovaných vozovkách. Preto musia byť kone pokojné a dobre vycvičené, aby sa bez ťažkostí vyrovnali aj s rozličnými krízovými okamihmi.